Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

MIÉRT A MI ÓVODÁNKAT VÁLASSZA?

Nevelőtestületünk hitvallása a teljes és igaz gyermekkor biztosítása, a különbözőségek elfogadása és elfogadtatása, sok időt adva adottságaik, képességeik nyugodt fejlődéséhez, a közös élményekre, tapasztalatokra épülő, életszerű tevékenységek által, hogy önálló, magabiztos, kiegyensúlyozott, a világ dolgaira nyitott, önmagukkal és másokkal szemben igényes óvodásként lépjenek be az iskolába.

Legnépszerűbb foglalkozások az oviban

  • Óvodánkban a mozgásos tevékenységek a leginkább kedveltek, az egyszerű mozgásos játékoktól (futó- és fogójátékok, mozgásos szabályjátékok) az eszközökkel (labdák, ugrálólabdák, karikák, Body-roll hengerek, ugrókötelek, kerékpárok stb.) végzett mozgásokon át a különböző szabályjátékokig, idesorolva a gyermektáncot, a körjátékoktól a mai modern táncokig.
  • Szívesen kapcsolódnak be a gyerekek az általunk kezdeményezett kreatív tevékenységekbe, szeretnek festeni, gyurmázni, a különböző anyagokból új dolgokat létrehozni.
  • Érdeklődéssel fordulnak a természetben előforduló élőlények, környezeti szépségek, jelenségek felé, ezért is döntöttünk úgy, hogy természeti tehetségműhelyt működtetünk az érdeklődő, tehetségígéretes gyermekek számára.
  • A bábozás és dramatizálás során újra átélhetik a mesék cselekményeit, gazdagodik szókincsük a mesékben előforduló nem mindennapi szófordulatok (szólások, közmondások) által, fantáziájuk megindul egy-egy dramatikus játék feldolgozása során.

Testnevelés, mozgás

Székfoglaló, foci, labdázás, ugrókötelezés, Gyertek haza libuskáim! Sündisznócska, táncház, táncok. Mindegyik mozgásforma a gyerekek mozgásigényének kielégítését szolgálja.

Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka

Újrahasznosítjuk az összegyűjtött háztartási hulladékot, pl, a papírhengerekből, konzervdobozokból, üvegekből, új tárgyakat készítünk - állatokat, tárgyi eszközöket (lámpást, ceruzatartót).

Környezeti nevelés, természetjárás

Kísérletek, megfigyelések a természeti jelenségek körében (fények, hangok, színek,), kirándulás, természetjárás közeli és távolabbi érdekes, szép helyeken.

Bábozás, dramatizálás, dramatikus játékok

Kedvenc mesék, elképzelt szituációk eljátszása dramatikus módon, bábozással síkbábokkal, ujj- és kesztyűbábokkal.

A szülők véleménye

Szülő
Szülő
Szülő
Szülő

Beiratkozáshoz - Jelentkezési lap: