Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu


Bemutatkozik óvodánk


Pere község a Hernád folyó bal partján Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a gönci járásban található. Határos Abaújszántó, Hernádszentandrás, Hernádbűd, Felsődobsza, településekkel. A település fekvése gyönyörű, a község a Hernád menti dombokra települt. Jelenleg egy köznevelési intézményt – egy egycsoportos óvodát - tart fenn a község önkormányzata.
Rólunk
   
      Sajnos nincsenek hiteles adataink arra vonatkozóan, mióta működik a településen óvoda, a korábban itt dolgozók és a településen élők elmondása alapján az 1950-es években nyári óvodaként kezdett működni, segítendő a településen mezőgazdasági munkát végző nők gyerekeinek felügyeletét. (Itt szeretném kérni azokat, akiknek emlékeik vannak az óvodával kapcsolatosan, az óvoda bármely elérhetőségén vagy személyesen osszák meg! )
    
     Jelenleg egy köznevelési intézményt – egy egycsoportos óvodát - tart fenn a község önkormányzata, korábban (10-12 évvel ezelőtt) az alsótagozaton összevont osztályok működtek, jelenleg az iskolás gyermekek körzeti iskolája az encsi Zrínyi Ilona Általános és Művészeti Alapiskola, ill. a szabad iskolaválasztás jogával élő szülők gyermekei az encsi Szent László Katolikus Általános Iskola és az ináncsi Arany János Általános Iskola tanulói.

     Közel egy éve került átadásra az óvodának és mini bölcsődének helyet adó épület. Az új épület építése nagyon időszerű volt már, hiszen egy majdnem 200 éves épületben működik az óvoda, s 2003 óta mindeddig sikertelenül pályázott a fenntartó, a község önkormányzata.
   A 2019/2020-as nevelési évet még a régi épületben kezdtük. Az óvoda egycsoportos, 25 férőhellyel rendelkezik; a gyermeklétszám évenként változó, általában 20-25 fő körüli.

  Az óvodában szakképzett pedagógus foglalkozik a gyerekekkel, gyógypedagógiai képzettséggel is rendelkezik.
    Pedagógiai programunk biztosítja a gyermekek egészséges életmódra nevelését, egészséges életvitelének kialakítását, fejlesztését. Az érzelmi, erkölcsi, értékorientált nevelést, a szocializáció biztosítását, valamint az anyanyelvi nevelést, értelmi fejlesztést a tevékenységben megvalósuló tanulással kívánjuk elősegíteni. Ezáltal az óvodai életet kívánjuk színesebbé tenni, gyermekeink iskolai alkalmasságát megalapozni, segítséget nyújtani az óvoda és iskolai közötti átmenet zökkenőmentessé tételében.

      Az óvodánkba járó gyermekek két település gyermekei: Pere, valamint a szomszédos Hernádbűd 3- 7 éves korú gyermekei. Az utóbbi 5-6 évben van néhány gyermek, aki nem a község óvodájába jár, hanem a közeli kisváros, Encs ill. Hernádszentandrás óvodájába.
       Az óvodába járó gyermekek nagy hányada gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 20% a hátrányos, 40% a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya. A családokban általában több gyermeket nevelnek (3 vagy több gyermeket). A családszerkezetre jellemző, hogy a szülők nagy része közösen, néhányan egyedülálló szülőként, de a tágabb családjuk támogatásával nevelik gyermeküket.  ÓVODAI NEVELÉSÜNK HANGSÚLYOS TERÜLETEI:


 - egészséges életmódra nevelést:
      A program ezt a nevelési területet kiemelten kezeli. Az egészséges életmódra nevelés komplex fogalom, magában foglalja a test és a pszichikum egészségének megóvását, az életkor adta lehetőségen belül önálló karbantartását. E célunkat a szervezet állandó és folyamatos gondozásával, edzéssel, az egészséges táplálkozással, sok mozgással, aktív és passzív pihenéssel szeretnénk elérni.

 - és a komplex művészeti nevelést:

    A művészet a teljes személyiség harmonikus fejlődését segíti, különös tekintettel az érzelmek dominanciájára. Az esztétikai nevelés különböző területeit is a játékba integráljuk és komplexen kezeljük a programunkban. A néphagyományok beolvadása az esztétikai nevelésbe magába foglalja a jeles napokra való emlékezést, az örömteli közös készülődést az ünnepekre, a játék, munka, ismeretszerzés lehetőségét.
Bemutatkozik bölcsődénk

Intézményünk 2018-ban épült, egycsoportos óvodával egy épületben. Mini Bölcsődénk 2021-ben nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt. Három éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű nevelését, gondozását öt napos nyitva tartással hétfőtől-péntekig 7:15-16:45 óráig látja el.

A csoportszoba felszerelése, eszközállománya nagyon jó, a játékok száma megfelelő a csoport létszámának, mely maximum 7 fő lehet. A körbe kerített bölcsődei udvaron elegendő játék áll a gyermekek rendelkezésére.

A csoportszobához tartozik mosdó, gyermekátadó helyiség.

A bölcsődébe beíratott gyermekek száma a 2021/2022 nevelési évben 7 fő, azaz maximális létszám.

Minden kisgyermekes család életében egy nagyon fontos esemény, amikor gyermekük közösségbe kerül. Sokszor igen nehéz és komoly döntés eredménye, hogy 3 éven aluli gyermeküket bölcsődébe hozzák. Egyre többen kényszerülnek azonban erre Önök közül anyagi-, egzisztenciális-, vagy egyéb okok miatt. Annak érdekében, hogy Önmaguk számára is megnyugtató módon tudjanak döntést hozni, szeretnénk minden szülővel jobban megismertetni a bölcsődében folyó gyermekközpontú ellátást. Reméljük, hogy ezúton eljutnak Önökhöz a legfontosabb tudnivalók, amik érintik többek között, a felvétellel és működéssel kapcsolatos információkat, valamint a gyermekek gondozásával, nevelésével kapcsolatos szakmai nézeteinket. A bölcsődei napirend kialakítása során a kisgyermeknevelőknek több szempontot kell figyelembe venni /pl: a gyermekek számát, életkorát, önállóságát, fejlettségét, reggeli érkezések és haza menetelek idejét, stb./. A napirendben szereplő időpontok tájékoztató jellegűek. A csoportok napirendje eltérő lehet, és évszakonként módosul. Az eltérést, többek között, a csoportba járó gyermekek egyéni igényei, és az életkortól függő fejlettségi szintjük befolyásolja /erről, bővebb tájékoztatást a csoportban dolgozó kisgyermeknevelőktől kaphatnak/.

Munkánkat és a családokkal való ismerkedésünket segíti, hogy a beiratkozás után többször találkozhatunk Önökkel és gyermekeikkel, de az igazi kapcsolatfelvételre, a mélyebb ismerkedésre, talán a családlátogatáson kerülhet sor. Ott már csak egymásra kell figyelnünk és ott bátrabban, őszintébben beszélgethetünk elvárásaikról, a gyermekeik egyéni igényeiről, szokásaikról, valamint a gyermekeikkel kapcsolatos nevelési, viselkedési, magatartási kérdésekről. Minden információ, amit elmondanak nekünk fontos számunkra, mert minden gyermek más, másként élik meg, hogy kikerülnek, a védett otthoni környezetből és nem mindegy, hogy milyen hamar érzik magukat újra biztonságban. Tapasztalatunk szerint a gyerekek is közvetlenebbül, természetesebben viselkednek a megszokott és biztonságot nyújtó otthoni környezetben, és hamarabb elfogadják a gondozó néniket, ha azt látják, hogy a szüleik bizalmasan beszélgetnek velünk saját otthonukban. Reméljük a családlátogatás abban is segítséget nyújt Önöknek, hogy jobban megismerjék a személyiségünket, szakmai felkészültségünket, hiszen mostantól mi is bekapcsolódunk gyermekeik gondozásába-nevelésébe és fontos, hogy kölcsönös bizalom és elfogadás kialakuljon közöttünk. A családlátogatáson nemcsak ismerkedni és bemutatkozni szeretnénk, hanem szeretnénk elmondani Önöknek azt is, hogy mi mit tudunk megtenni annak érdekében, hogy gyermekeik érzelmi fejlődését minél kevésbé zavarja meg a szüleiktől való elválás élménye, ezenkívül, tájékoztatást adunk arról is, hogy milyen napirend szerint zajlik a bölcsődében a mindennapi élet és beszélgetünk arról is, hogy beszoktatás alatt miben kérjük segítségüket és hogyan zajlik a beszoktatás menete. Természetesen tudjuk, hogy egy kisgyermeket nevelő családnak megvan az otthoni napirendje, és azt nem szeretnénk nagyon megzavarni, ezért minden esetben csak előre egyeztetetett időpontban keressük fel Önöket. Reméljük, a találkozásunk alkalmával sikerül elnyernünk bizalmukat és a családlátogatás után, már kedves ismerősként köszönthetjük egymást bölcsődénkben, és gyermekeik is nagyobb biztonságban érzik magukat a számukra kicsit idegen környezetben.

Mi bízunk abban is, hogy a szülővel történő fokozatos beszoktatás nemcsak a gyermek számára jelent előnyöket, hanem hatással lesz a család és a bölcsőde kapcsolatának alakulására is, hiszen a két hét alatt betekintést nyerhetnek a bölcsőde gondozási-nevelési módszereibe és megtapasztalhatják, hogy szakmailag jól felkészült szakemberekre bízzák gyermekeiket, akik felelősséget vállalnak addig gyermekeikért, míg Önök dolgoznak. A beszoktatás a családdal való együttműködést helyezi előtérbe. Az együttműködés elengedhetetlen a gyermekek sikeres adaptációjához. Fontosnak tartjuk, hogy a szülők aktív részesei legyenek gyermekük első közösségi életének. Bölcsődénkben, a gyermekek beilleszkedésének megkönnyítése érdekében, a szülővel történő, fokozatos beszoktatás módszert alkalmazzuk. Ami azt jelenti, hogy a beszoktatás első hetében szülővel együtt tartózkodik a gyermek a csoportjában. A második héten, már a szülő állandó, közvetlen jelenléte nélkül, a gyermek bölcsődei tartózkodásának idejét fokozatosan növeljük. Az anya vagy apa jelenléte biztonságot ad a gyermeknek és megkönnyíti számára az új helyzethez való alkalmazkodást. A kisgyermek és a kisgyermeknevelő között fokozatosan kialakuló érzelmi kötődés segíti a gyermeket új környezetének elfogadásában. A beszoktatás során a kisgyermeknevelő fokozatosan veszi át a szülőtől a gondozási műveleteket (pelenkázás, öltöztetés, mosakodás stb.) Közben a szülő megismerheti a kisgyermeknevelői munka összetettségét, a kisgyermeknevelő munkáját, a csoportban dolgozókat, és a gyermek társait. A szülő feladata, a beszoktatás során, hogy gyermekét biztonságot adó, támogató jelenlétével átsegítse a kezdeti nehézségeken. Együtt ismerkednek a bölcsőde helyiségeivel, a csoportszobával, az udvarral, a játékokkal, a társakkal, a kisgyermeknevelőkkel, a szokásokkal, szabályokkal. Emiatt kérjük, hogy a csoportban töltött idő alatt, a törődésükkel, gondoskodásukkal, csak a saját gyermeküket vegyék körül. A többi gyermekkel a kisgyermeknevelő teszi ugyanezt. A beszoktatás, megtervezett rend szerint alakul, amin a kisgyermeknevelő és a szülő közösen változtathat, a gyermek egyéni igényeit figyelembe véve. Kérjük, hogy a gyermekek kezét a csoportszobába lépés előtt, mossák meg.

Őszintén reméljük, tájékoztatónkkal sikerült megismerniük bölcsődénkben folyó gondozó, nevelő munkánk egy részét.

Köszönjük a bizalmukat és szeretettel várjuk Önöket és gyermekeiket.

                                                                                                                                                    Evelin és Heni