Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Fedezzük fel a világot! 2019/2020

Fedezzük fel a világot! 2019/2020
Tóth Tiborné és Salákné Zsiros Mária

A Nemzeti Tehetség Program által támogatott tehetséggondozás megvalósításának tapasztalatai (NTP-OTKP-19-0139). A támogatás összege 800.000,- Ft, melyet természeti tehetségműhely működtetésére fordítottunk. A támogatás egy részét eszközök beszerzésére (digitális eszközök, ismeretterjesztő könyvek, társasjátékok), ill. lazító programjaink finanszírozására fordítottuk. A természeti tehetségműhely foglalkozásait az óvoda két óvodapedagógusa vezette, az alábbi írás reflexió az eltelt időszak (2019. szept. 01. - 2020.dec.31.) eseményeire, eredményeire

 

 

 

 

 

 

 

 

ntp_logo_color

csftnm_logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tóth Tiborné

A Nemzeti Tehetség Program pályázati ciklusának végéhez értünk. Egy év tapasztalatait szeretném összegezni.

A programban megfogalmazott célokat elértük. Mindig a gyermekek adottságaihoz mérten erősségeikre építve fejlesztettünk. Új ismeretekkel gyarapodtak, melyeket rendszereztünk is és beépítettük a régi ismereteik közé. Tudás iránti érdeklődésüket felkeltettük, valamint nem elhanyagolható a szülőkkel való közvetlen kapcsolatok kialakítása sem.

 A programok élményekkel teliek, cselekedtetőek voltak. Sokat kísérleteztünk és kirándultunk. A gazdagító programokon a szülőket is aktivizáltuk. Rengeteg élménnyel gazdagodtunk. Ide értve a gyermekeket, a szülőket, az óvodapedagógusokat és a dajkát is. Olyan lehetőségeket tudtunk megvalósítani, ami óvodai berkeken belül csak távolinak tűnt. Egyik nagyszülő szavai melegséggel töltöttek el: ,,Óvó néni, ide el sem jutottunk volna, ha maguk nincsenek.” Örömöt éreztem és megbecsülést, de ezt nem tudtuk volna elérni, ha nincs a Nemzeti Tehetség Program. Mindenki profitált belőle. Gyermek, szülő, nagyszülő, óvónő, dajka, sőt a testvérek is.

 A digitális világ megismerésében is segítséget nyújtott. Fejlesztette a digitális tudásunkat, mikor felkészültünk egy foglalkozás megbeszélésére. A gyermekek érdeklődőek voltak, kíváncsiságukat újra és újra felkeltve még több tudást „szippantottunk be” élményeink feldolgozásával. Ez a program egy lehetőség és egy csoda.

A mottónk továbbra is megmarad. Tegyük szebbé a világot!

 

img_20200804_112919img_20200828_135605

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

img_2558

 

 

Salákné Zsiros Mária

Az előző nevelési évben sikerként könyveltük el a természeti tehetségműhely működtetését.  A 2019/2020. nevelési évben is nagy lelkesedéssel vágtunk bele a tehetséggondozással kapcsolatos feladatokba; a jól bevált gyakorlat mellett arra törekedtünk, hogy új elemekkel gazdagítsuk a műhelyfoglalkozások megvalósítását, egy-egy téma feldolgozását, a fejlesztés lehetőségeinek kiszélesítését.

A pandémia kissé felborította a munkatervben meghatározott foglalkozások menetét, de a meghosszabbított időintervallumban minden foglalkozást sikerült megvalósítanunk, azokat is, amelyek  távolabbi helyeket érintettek (Debreceni Állatkert és Vidámpark, Telkibánya, Ásványmúzeum, Vizsolyi Biblia Látogatóközpont, Mézmúzeum).

A program idejének kitolódása miatt a gyerekek is cserélődtek, voltak, akik iskolások lettek, ill. a kisebbek közül becsatlakoztak az állandó résztvevőkhöz. Az állandó résztvevők mellett több alkalommal is előfordult, hogy az érdeklődő gyerekeket is bevontuk a foglalkozásokba, a gazdagító programokat vagy egy nagyobb, vagy a teljes csoport számára és a szülőknek is nyitottá tettük. Jó lehetőség volt ez arra, hogy a többnyire hátrányos, ill. halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szülei, nagyszülei megtapasztalják, hogy gyermekeik, unokáik is tehetségesek lehetnek valamiben, s támogathatják őket a fejlődésükben.

A továbbiakban a Nagy Jenőné által felvázolt óvodai tehetségmodell összetevői mentén mutatom be a tehetséggondozásban gyakorlati tapasztalatainkat az elmúlt egy, ill. két(és fél) évben eltelt az NTP által támogatott időszak tekintetében. Az óvodában a tehetségígéretek adottságainak összetevői:

 - átlagon felüli adottságok

 - kreatív adottságok

 - motivációs adottságok

 - az óvoda, a társak és a szülők szerepe.

A tehetségazonosítás és beválogatás során arra törekedtünk, hogy olyan gyerekek kerüljenek a csoportba, akik rendelkeznek a fenti adottságokkal, mely összetevők interakciójára építve végezhettük a gyerekek cselekvésbe ágyazott képességfejlesztését. Fontos kiemelni az interakció szerepét, mert önmagában egy-egy adottság megléte nem biztosítja a tehetség kibontakozását.

A motiváltságnak kiemelt szerepe van az átlagon felüli adottságok mozgósításában, ezt gyakran megtapasztalhattuk a foglalkozások során. Az is rendkívül sodró erejű tudott lenni, ha mi magunk is a téma iránt érzelmekkel telítettek voltunk; pl. a hungarikumok bemutatásánál a nemzeti identitásunk büszkeséggel töltött el, vagy környezetvédelmi témák feldolgozásánál a felelős, környezettudatos magatartásunk példát adott. De a sok új információ is, az ismeretek feldolgozásának sokféle módja is motiválta a gyerekeket; pl a természeti katasztrófák képeken, videón történő bemutatása után kísérletekkel, hétköznapi tárgyak segítségével történő bemutatásával tettük szemléletesebbé a jelenségeket (vulkánkitörés, cunami).

Kreativitásuk kibontakoztatásához is biztosítottunk lehetőségeket: gyűjtőmunka után (ami nem mondható éppen sikeresnek, de az óvodapedagógusok közreműködésével biztosított képek segítségével) több alkalommal is kooperatív munkával készítettünk tablót, vaktérképet, melyet a gyerekek maguk alakítottak. Valamennyi elkészült munkát a csoportszobában helyeztünk el, mely folytatta „életét” a csoport mindennapjaiban: a tehetségműhelyben résztvevő gyerekek bemutatták az elkészült munkát és beszéltek róla társaiknak, gyakran véletlenszerűen, ismétlődően összeverődve spontán beszélgetések alakultak ki.

Ismételten felidézem a kolléganőm, Tóth Tiborné által már korábban  idézett Montessori Mária gondolatait:

„Minden gyermekben megvan a cselekvési vágy és a világmindenség megismerésének igénye, csak annak kibontakoztatását kell elősegíteni.”

Reményeim szerint megindítottuk óvodásainkat a kibontakozás útján.

Fedezzétek fel a világot és tegyétek szebbé, élhetőbbé!

 

img_2818img_1590


 

 

 

 

 

 

img_2424img_2848

Vissza