Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Fedezzük fel a világot!

Salákné Zsiros Mária

Az elmúlt nevelési évben a gyermeki megfigyelések eredményeként a nevelőtestület úgy határozott, hogy a tehetséges gyermekek kibontakoztatása terén lépéseket tesz. Megfigyelésünk során arra a következtetésre jutottunk, hogy kiemelten a természeti tehetségterületen történik majd a tehetséggondozás. Műhelyfoglalkozásainkon 5-10 gyermek vett részt, az állandó résztvevő 5 gyermek, de alkalomszerűen érdeklődésüknek megfelelően mások is bekapcsolódtak a tevékenységekbe.

ntp_72_rgb

 

 

 

 

 

A támogatás előkészítő stádiumában döntöttünk a tehetségműhely beindításáról; azonosítottuk, melyik az az érdeklődési terület, amely arányaiban több gyermeket érint, így a választásunk a természeti tehetségterületre esett, az inter- és intraperszonális képességek fejlesztésével.

Ezután megterveztük a 30 foglakozás munkatervét. Ezt követően a gyermeki megfigyelések alapján megtörtént a műhelybe történő beválogatás, azzal az elhatározással, hogy nyitottá tesszük a részvételt más érdeklődő gyermek számára is.

A munkaterv gazdagító programjai a korábbi megfigyeléseinkre, tapasztalatainkra ill. a természettel, környezetünkkel összefüggő aktuális kérdésekre, ill. a beválogatott gyermekek személyes érdeklődését is figyelembe véve készült el, ill. azon ismeretek átadására, képességek fejlesztésére, nevelési célok elérésére, amelyek számunkra, óvodapedagógusok számára hangsúlyosak.

A lazító programok tervezésénél is fontosnak tartottuk az élmény- és felfedezés központúságot. Valamennyi tervezett foglalkozást megtartottunk, amelyek során figyelembe vettük, hogy a gyerekek erős oldalának fejlesztése mellett a gyenge oldal is fejlődjön. A szülőket folyamatosan tájékoztattuk a gyerekek aktuális fejlettségi állapotáról, ennek alkalmai az egyéni beszélgetések voltak, ill. a műhelyben folyó összegzéseket a szülői értekezleteken tártuk a szülők elé, amely jó alkalom volt arra, hogy bemutassuk, az óvodában is helye van a tehetséggondozásnak. Számomra sokat jelent, hogy a szülők nagyra értékelték a műhelyfoglalkozásokon nyújtott többlet tevékenységeket, foglalkozást, a gyermekük számára nyújtott élményeket.

Célként fogalmaztuk meg a tehetségígéretek felfedezését, személyiségük optimális fejlesztését, értékeik központba helyezésével.
Óvodánkban - e beszámoló elkészítése idején - magas a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya (76%), ezért fokozott figyelmet fordítottunk arra, hogy megelőzzük a gyerekek elkallódását és felismerjük az alulteljesítő gyerekek erős oldalát.
Számunkra nagy jelentőséggel bír, hogy a pályázati támogatás felhasználásával olyan programok megvalósítására nyílt lehetőségünk, melyeket önerőből, szülői támogatással nem tudtunk volna megvalósítani. Így a gyermekek számára lehetővé vált, hogy kilépve szűkebb környezetükből, a településüktől távolabbi környezeti szépségekkel (cseppkőbarlang), az élővilág sokszínűségével (Nyíregyházi Állatpark), ill. az ismeretek megszerzésének, feldolgozásának újabb formájával (múzeumpedagógiai foglalkozás) találkozhattak. Ezek a gyerekek számára felejtetetlen, maradandó élményeket jelentettek, amelyek napokig játék- ill. beszélgetéstémákat hordoztak, mellyel gazdagodott szókincsük, nyelvi kifejezőkészségük.

 

dscf2020dscf1483

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A természettel kapcsolatos problémahelyzetek felvetése során fejlődött a problémák iránti érzékenységük, inspirálta őket a megoldási módok keresésére. A kiscsoportos és páros foglalkoztatás során fejlődtek társas és szociális kapcsolataik, intraperszonális képességeik. 

A szűkebb környezetükkel való foglakozás során megtanulták értékelni településük természeti, épített és emberi környezetük értékeit, szépségeit, növekedett bennük a lokálpatrióta érzés. Az új eszközök beszerzése szintén motiváló hatással bírt, a gyerekek pl. nem találkoztak még periszkóppal, érdekes volt számukra ennek használata, ugyanígy a csillagos kivetítő.

A természeti tehetségműhely foglakozásait a gyerekek érdeklődésére számot tartó témák mentén igyekeztünk megtervezni. Óvodánkban gazdag hagyománya van a túrázásnak, amelybe alkalomszerűen bevontuk a szülőket is. A pályázat során szintén terveztünk közös túrát a szülőkkel, de az esős, szeles időjárás miatt ők most kimaradtak a tavaszi hérics túrából. A természetjárásnak voltak más alkalmai is: a Magaspart tanösvény hernádbűdi szakaszának bejárása, ahol a növény- és állatvilág, a domborzati tényezők mellett történelmi érdekességek is felbukkantak, ill. a lillafüredi tanösvény egy szakaszának bejárása az István-barlangban tett barlangtúrával.

A települést körülölelő természeti környezet sok szépséggel megáldott, jó lehetőséget biztosított arra, hogy a korábbi ismereteiket, az evidenciaként jelenlévő tartalmakat bővítsük, a gyerekek érdeklődésének megfelelően mélyítsük, ill. hogy figyelmüket ráirányítsuk az őket körülvevő természeti, épített és emberi környezet értékeire is, s arra hogy legyenek erre büszkék. Így a természeti környezet megismerése mellett az épített környezet bemutatására is sor került, ennek szakszerű, irányított bemutatását segítette a frissen megjelent Perei településképi arculati kézikönyv.

Tágabb környezetünk hétköznapi és nem mindennapi jelenségeire is ráirányítottuk a gyerekek figyelmét, nagyon érdekes volt pl. számukra a sarki fény, amelyet videó segítségével szemléltettünk, ill. a kísérletezgetések pl. a levegővel.

A régi korok játékait a műhelyfoglalkozások után megmutatták a társaiknak is, megfogalmazták, hogy játékszer nélkül is lehet örömteli játékot játszani.

A lazító programok megvalósítása során törekedtünk az oldott, derűs hangulat biztosítására, a gyerekek feltöltődésének biztosítására, szülői és gyermeki visszajelzések alapján sikeresen.

A pályázat során a foglakozás témái, tervezett tartami elemei nem változtak, a változások csak a sorrendet és az időpontokat érintették, többnyire abból adódóan, hogy az autóbuszos utazások időpontját a szolgáltatást nyújtó céghez kellett igazítanunk, ill. a kedvezőtlen időjárás miatt a szabadtéri programot (Madarak és fák napja a hernádbűdi tó partján) a csoportszobában kellett megvalósítanunk. Azonban itt sem maradtak el a tervezett játékok, játékos feladatok.                                                      

    Pere, 2019. júl. 30.                                                Salákné Zsiros Mária óvodavezető

                                       

Vissza