Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Tehetséggondozás óvodánkban

Tehetséggondozás óvodánkban
Tóth Tiborné és Salákné Zsiros Mária

Az alábbi cikkben a csoportban dolgozó óvodapedagógusok összegzik tapasztalataikat a Nemzeti Tehetség Program által támogatott tehetség-kibontakoztató foglalkozások kapcsán. A program most egy időre megszakadt az ismert ok (koronavírus járvány) miatt, azonban a program utolsó harmada még előttünk áll. Várjuk a folytatást, amelyben reményeink szerint még sok szép élmény vár a gyerekekre a gazdagító és lazító foglalkozásokon egyaránt.

 

 

 

ntp_logo_colorcsftnm_logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahogyan én látom - Tóth Tiborné

Intézményünk már a második nevelési évben vesz részt a Nemzeti Tehetség Programban. Célunk ezzel a programmal, hogy gyermekeinket nem csak a hátrányaik alapján gondozzuk, hanem a legjobb adottságaik, pozitívumaik szerint. Fejlesztésüket mindig az erősségeikre alapozzuk. Így ezzel a szemlélettel nem vesztik el egyetlen értéküket sem. A tehetségprogram lehetőséget biztosít annak felfedezésére, hogy a gyermekek mely területen rendelkeznek kimagasló adottságokkal, mely területen fedezhetők fel értékek, tehetségcsírák.

Óvodáskorban még nem beszélhetünk tehetségekről, de tehetségígéretes adottságokról, hajlamokról már igen. A korai tehetséggondozás célja a gyermekeink adottságainak minél teljesebb kibontakoztatása, a tanulás utáni érdeklődésük minél eredményesebb felkeltése, valamint a szülők, mint kulcsszereplők megnyerése.

Programunk címe: Fedezzük fel a világot! A munkaterv készítésénél a természeti tehetségterületet választottuk, amely lehetővé teszi környezetünk megismerését és kiválóan fejleszti a gyermekek logikai képességét, mely által jobban megismerik környezetük értékeit, problémáit, valamint önmagukat és családjaikat.

A témák választásánál a növény- és állatvilágra koncentráltunk, valamint a saját környezetükhöz való ragaszkodást, a lokálpatrióta szemlélet megalapozását vettük célba. Kiemelt feladatként tűztük ki a helyi környezetükért való tevékenységre ösztönzést és az egészséges táplálkozás iránti fogékonyság kialakítását.

Az inter- és intraperszonális képességek fejlesztését is fontosnak tartottuk. Ahhoz, hogy a gyermekek jól tudjanak együttműködni, cselekedni, konfliktusokat kezelni, elképzeléseiket másokkal megosztani már óvodás korban is komoly fejlesztéseket kell tervezni, megvalósítani, hogy a csoportban és a kisközösségekben szocializálódva jól érezzék magukat. Cél, hogy minél jobban megismerjék önmagukat, önmegismerővé, önelemzővé, önfejlesztővé és önerősítővé válhassanak később.

Műhelyfoglalkozásainkon feladataink közé tartozik annak megtalálása, hogy mely gyermek miben tehetséges. A komplex tehetségfejlesztő program működésével egyszerre fejleszthetjük a gyermekek személyiségét, képességeit, valamint erős és gyenge oldalát, mindig odafigyelve a gyermek pozitívumaira, erősségeire. Fontos, hogy a gyermekek kreativitása minél jobban kibontakozhasson, hogy bátran és bőven válogathassanak eszközökből tevékenységeik során. A program ezen eszközökkel is támogatja munkánkat.

Minden foglalkozás egy csoda számomra, mert nem csak korosztályokhoz illő élményekkel gazdagodnak, hanem olyan gazdagító programokon is részt vehetnek, amelyekre nem lett volna lehetőségük részt venni családjaik körében. Itt gondolok a múzeumpedagógiai foglalkozásokra. A szülők bevonása is fontos számunkra. Közös kirándulásokat, túrákat szerveztünk, ahol a közvetlen és tágabb környezetük élővilágát, növényvilágát megismerve a közös élmény örömét is átélhetik.

„Minden gyermekben meg van a cselekvési vágy és a világmindenség megismerésének igénye, csak a kibontakoztatását kell segíteni” (Maria Montessori)

 

Ahogyan én látom - Salákné Zsiros Mária

A Nemzeti Tehetség Program felhívására harmadik alkalommal nyújtottam be pályázatot „A hazai és határon túli óvodai tehetség-kibontakoztató programok támogatása” c. kiíráshoz.

Első alkalommal a pályázat sikertelen volt, annak ellenére, hogy sok időt és a szakirodalom tanulmányozásával odafigyelést igyekeztem beletenni a pályázatírásba, a nem elegendő körültekintés miatt ez a pályázat azonban nem lett támogatott.

Ennek ellenére nem adtam fel, sőt a kudarc az óvodai tehetséggondozás alaposabb tanulmányozására ösztönzött, s arra törekedtem, hogy a pályázati kiírásnak megfelelően mindinkább megfeleljek a támogatáshoz szükséges feltételek teljesítésének, nem mellékesen pedig, hogy a gyerekek lehessenek nyertesei a támogatásnak, mind a foglalkozásokon történő feldolgozások során (új ismeretek nyújtásával, a meglévő tudásuk rendszerezésével,  kreatív és problémaérzékeny, problémamegoldó gondolkodásuk megindításával, fejlesztésével), mind a lazító programok élményszerzéseivel és az új játék- és digitális eszközök, ismeretterjesztő könyvek beszerzésével.

Az előző nevelési évben, s az ideiben is Fedezzük fel a világot! címmel természeti tehetségterületen inter- és intraperszonális képességek fejlesztésével szervezzük a tehetség-kibontakoztató foglalkozásokat.

Új témákkal gazdagítottuk munkatervünket, pl. a társadalmi környezet témájában a családfa, a természeti környezetben a növények természatalakító szerepe, gyógynövények, erdők, virágok téma jelenik meg. Van néhány olyan téma, amely ismétlődik ebben az évben is (energiatakarékosság, emberi test, stb.), azonban tartalmában mindenképpen eltérő a feldolgozása, egyrészt azért, hogy a módszereiben, eszközeiben változatosabb legyen a gyerekek számára. Másrészt, - ami számomra ennél lényegesebb - hogy az új ismeretek mellett érdekes, a gyerekek közvetlen környezetétől, hétköznapjaitól távolabb eső, figyelemfelkeltő jelenségekkel is találkozhassanak a gyerekek (élet a sarkvidéken, óceánok, tengerek stb.).

Az érdekességek mellett az adott témához kapcsolódóan megmutattam a gyerekeknek az értékeket, s azt is, hogy ezeket az értékeket milyen problémák veszélyeztetik, s arra ösztönöztem őket, hogy találjanak megoldást ezekre a problémákra. Esetenként megfogalmazták, hogy a felvetett probléma megoldásának kulcsa a távoli helyeken élők, a felnőttek kezében van, de több alkalommal is találtunk olyan lehetőségeket, ahol már a gyermekek is tudnak tenni azért, hogy a világunk szebb, és divatos szóval élhetőbb legyen (saját környezetüket díszíthetik virágokkal kint és bent egyaránt, amelyről maguk is tudnak gondoskodni, a szemetet összegyűjtik, jó esetben szelektíven, gyógynövényeket gyűjtenek a szüleikkel közösen, takarékoskodnak az energiával).

Fedezzük fel a világot! – ilyen mottóval indultunk el másfél évvel ezelőtt, ma már felcserélném ezzel: Tegyük szebbé, jobbá világunkat!

 

img_20200204_104310img_20200204_103933img_20200204_103127img_20200204_103618p2200058img_1590img_1599img_2076img_2069

Vissza